Biznes

ekonomia i finanse

Top Story

Struktura własności kapitału przechodziła w toku rozwoju kapitalizmu określoną ewolucję. W kapitalizmie przed monopolistycznym dominowała jednoosobowa lub rodzinna własność środków produkcji. W końcowej fazie kapitalizmu przedmonopolistycznego rozwinęła się już zbiorowa forma własności kapitalistycznej w postaci spółek akcyjnych, która została-wszechstronnie przeanalizowana przez Marksa i Engelsa. K. Marks przypisywał duże znaczenie tej formie własności w procesie koncentracji […]

Read More
Latest stories

Generalnie wyłączeni z ochrony przewidzianej ustawą są pracownicy zatrudnieni przez pracodawców prowadzących działalność pozagospodarczą. Pracodawcy niewypłacalni są zwolnieni od opłacania składki. Wysokość składki ustala minister pracy w porozumieniu z ministrem […]

Read More

Uprawnienia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych zostały określone ustawą z 1994 r. obejmującą funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Tekst tej ustawy jest prawie […]

Read More

Ograniczony zakres regulacji prawnej uprawnień do świadczeń wynika z dwóch podstawowych założeń początkowo dobroczynności publicznej, a potem opieki społecznej, a mianowicie jej uznaniowości i indywidualizacji świadczeń. Przy tych założeniach istotne […]

Read More

Na sprawność naszych działań wpływa także rozważna moralność. Wiadomo, że człowiek ma być prawdomówny, szczery, niemniej nikt nie wymaga, żebyśmy zawsze mówili prawdą. Przecież w pewnych okolicznościach lepiej nic nie […]

Read More