Pieniądze:

Ekonomia i Finanse:

finanse (7)

Pewny biznes

Jak każdy mieszkaniec Helu zastanawiałem się swego czasu nad otworzeniem własnej sezonowej działalności. Myślałem na przykład o tym, żeby sprzedawać lody. Lody to pewny biznes – w lato zawsze schodzą się znakomicie, zwłaszcza, jeśli sprzedaje się je w dobrym punkcie, na przykład na plaży lub w jej okolicy. Jako osoba zameldowana w mieście mógłbym liczyć…

Read more
finanse (20)

Prywatne szkoły wyższe

Jestem absolwentem prywatnej szkoły wyższej, co oznacza, że dyplom mojej uczelni jest dla pracodawcy warty mniej niż uczelni państwowej. Uczelnie prywatne mają opinię ośrodków, dla których jakość kształcenie ma drugorzędne znaczenie – liczą się przede wszystkim finanse. Jeśli miałbym wziąć pod uwagę wyłącznie swoje własne doświadczenia, to wychodzi na to, że ta opinia jest –…

Read more
rp_gospodarka7.jpg

Swiatowy postep

Teoretycznie można zakładać, że w miarę realizacji światowego postępu społeczno-gospodarczego znajdować się będzie coraz więcej płaszczyzn współdziałania między trzema głównymi agregatami międzynarodowymi. Niezależnie bowiem od odmienności ceiów poszczególnych krajów i ugrupowań, żaden podmiot stosunków międzynarodowych nie może rozwijać się bez współdziałania z pozostałymi — we własnym przeto interesie dążyć powinien do redukcji utrzymujących się barier,…

Read more
rp_ekonomia36.jpg

Struktura wlasnosci

Struktura własności kapitału przechodziła w toku rozwoju kapitalizmu określoną ewolucję. W kapitalizmie przed monopolistycznym dominowała jednoosobowa lub rodzinna własność środków produkcji. W końcowej fazie kapitalizmu przedmonopolistycznego rozwinęła się już zbiorowa forma własności kapitalistycznej w postaci spółek akcyjnych, która została-wszechstronnie przeanalizowana przez Marksa i Engelsa. K. Marks przypisywał duże znaczenie tej formie własności w procesie koncentracji…

Read more
rp_praca.jpg

Wylaczenie z ochrony

Generalnie wyłączeni z ochrony przewidzianej ustawą są pracownicy zatrudnieni przez pracodawców prowadzących działalność pozagospodarczą. Pracodawcy niewypłacalni są zwolnieni od opłacania składki. Wysokość składki ustala minister pracy w porozumieniu z ministrem finansów i Radą Funduszu. Działalność Funduszu ma się opierać na zasadzie samowystarczalności, to jest pełnego pokrywania wydatków na świadczenia wpływami ze składek i zwrotu za…

Read more
finanse (5)

Hodowla

W naszym domu znajdują się dwa akwaria. Jedno mniejsze, zdominowane przez samiczki gupika i krewetki, drugie większe, gdzie mieszkają między innymi zbrojnik, modrooki, kosiarka i gupiki samce. Akwarystyka to oczko w głowie mojej dziewczyny, która ma autentycznego fioła na punkcie hodowli najróżniejszych organizmów – oprócz rybek hoduje też rośliny, wszystkie parapety zastawione są doniczkami. Oczywiście…

Read more
finanse (6)

Agencja koncertowa

Zastanawiając się nad tym, jaki biznes byłby dla mnie stworzony, myślałem kiedyś, że nieźle nadawałbym się na właściciela agencji koncertowej. Mam pewne doświadczenie w tej branży – od wielu lat udzielam się w zespołach muzycznych, gram koncerty, zdarzyło mi się też kilka zorganizować. Po głębszej analizie tego pomysłu doszedłem jednak do wniosku, że wcale nie…

Read more
finanse (22)

Rozwój technologii

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mało kto wyobrażał sobie, że nastąpi taka automatyzacja naszego świata. Obecnie bardzo dużo czynności, do których niegdyś niezbędna była praca człowieka, teraz wykonują maszyny. Ludzie mogą dzięki temu zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku, bo zamiast wykonywać powtarzalne czynności, mogą poświęcić się bardziej kreatywnym zajęciom. Komputery wkraczają już niemal we wszystkie dziedziny…

Read more
finanse (23)

To opłaca się studiować – informatyka

Już niedługo maturzyści znowu napiszą matury. Staną potem przed jedną z ważniejszych decyzji w życiu. Będą musieli zdecydować na jaki kierunek studiów chcą pójść. Część osób zrezygnuje z kontynuacji uczenia się. Pozostali jednak będą decydować. Według najnowszych badań kierunkiem na który najbardziej warto się teraz wybrać jest informatyka. Studiowanie tego kierunku nie tylko gwarantuje znalezienie…

Read more
rp_biznes14.jpg

Wyplacanie zasilku

Zasiłek jest wypłacany w jednakowej zryczałtowanej wysokości (dla samotnie wychowujących ryczałt jest wyższy). Kwota jest waloryzowana od l marca, l czerwca, l września i l grudnia każdego roku w zależności od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia pracowników i ogłaszana co kwartał. Jednakże warunkiem uzyskania zasiłku jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 25% przeciętnego…

Read more
rp_praca.jpg

Ubezpieczenie emerytalne

Ograniczony zakres regulacji prawnej uprawnień do świadczeń wynika z dwóch podstawowych założeń początkowo dobroczynności publicznej, a potem opieki społecznej, a mianowicie jej uznaniowości i indywidualizacji świadczeń. Przy tych założeniach istotne było określenie właściwego organu, a pomocniczo źródeł sfinansowania świadczenia. Oba wskazane założenia stanowią fundamentalną podstawę opieki — pomocy społecznej. Niemniej zakres uznaniowości, zgodnie z ogólną…

Read more
rp_gospodarka7.jpg

Swiatowy postep

Teoretycznie można zakładać, że w miarę realizacji światowego postępu społeczno-gospodarczego znajdować się będzie coraz więcej płaszczyzn współdziałania między trzema głównymi agregatami międzynarodowymi. Niezależnie bowiem od odmienności ceiów poszczególnych krajów i ugrupowań, żaden podmiot stosunków międzynarodowych nie może rozwijać się bez współdziałania z pozostałymi — we własnym przeto interesie dążyć powinien do redukcji utrzymujących się barier,…

Read more
finanse (23)

To opłaca się studiować – informatyka

Już niedługo maturzyści znowu napiszą matury. Staną potem przed jedną z ważniejszych decyzji w życiu. Będą musieli zdecydować na jaki kierunek studiów chcą pójść. Część osób zrezygnuje z kontynuacji uczenia się. Pozostali jednak będą decydować. Według najnowszych badań kierunkiem na który najbardziej warto się teraz wybrać jest informatyka. Studiowanie tego kierunku nie tylko gwarantuje znalezienie…

Read more
rp_biznes28.jpg

Zaopatrzenie funkcjonariuszy

Uprawnienia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych zostały określone ustawą z 1994 r. obejmującą funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Tekst tej ustawy jest prawie identyczny, łącznie z numeracją artykułów, z ustawa dotyczącą żołnierzy zawodowych. Różnice sprowadzają się do zaliczalności okresów równorzędnych uprawniających do świadczeń, co wynika z charakteru służby,…

Read more
finanse (22)

Rozwój technologii

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mało kto wyobrażał sobie, że nastąpi taka automatyzacja naszego świata. Obecnie bardzo dużo czynności, do których niegdyś niezbędna była praca człowieka, teraz wykonują maszyny. Ludzie mogą dzięki temu zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku, bo zamiast wykonywać powtarzalne czynności, mogą poświęcić się bardziej kreatywnym zajęciom. Komputery wkraczają już niemal we wszystkie dziedziny…

Read more

Ankieta:

Czy inwestujesz pieniądze na giełdzie?

View Results

Loading ... Loading ...

Zobacz również:

  • finanse (3)

    Wolność

    Nie należę do ludzi szczególnie zamożnych, ani szczególnie przedsiębiorczych. Zawsze bałem się otworzyć własny biznes ze względu na odpowiedzialność jaka się z tym wiąże. Pracowałem więc na etacie, dawałem się wykorzystywać kolejnym pracodawcom i mimo, że dużo czytałem i mówiłem o wolności bynajmniej wolny nie byłem. Musiałem przychodzić do pracy o ustalonej przez kogoś innego…

    Read more
  • rp_biznes12.jpg

    Sprawnosc naszych dzialan

Archiwa